Thông báo điều chỉnh lệ phí thi Microsoft

7/3/2023

Tân Đức ITS trân trọng thông báo:

Bắt đầu từ ngày 03/07/2023, lệ phí của tất cả kỳ thi Microsoft sẽ được thay đổi như sau:

  • Kỳ thi thuộc Microsoft Fundamentals Certification là 1.900.000 VND
  • Kỳ thi thuộc Microsoft Advanced Role-based (ARB) Certification là 2.600.000 VND
  • Microsoft ARB Certification Exam Replay là 3.500.000 VND

Mức phí này được áp dụng từ ngày 03/07/2023 trên hệ thống trung tâm khảo thí Tân Đức ITS.

 

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên hệ Tân Đức ITS qua:

SĐT: (+84) 028 3824 5819

Email: traincert@tdt-tanduc.com