Các chứng nhận Role-based và Specialty sẽ có giá trị trong một năm

4/26/2021

Vào tháng 12 năm 2020, Microsoft đã thông báo cho Learning Community về một số thay đổi đối với chương trình Chứng chỉ Microsoft. Bắt đầu từ 12:00AM GMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 (5:00PM PT ngày 29 tháng 6 năm 2021), tất cả các chứng chỉ Role-based và Specialty mới giành được sẽ có giá trị trong một năm kể từ ngày đạt được chứng nhận. Tất cả các bài kiểm tra bắt buộc phải đạt được trước 12 giờ sáng GMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 để các chứng nhận vẫn có giá trị trong hai năm kể từ ngày nhận được; tuy nhiên, nếu (các) bài kiểm tra bắt buộc đạt được sau thời gian trên, chứng chỉ sẽ có giá trị trong vòng 1 năm kể từ ngày đạt được.

Những ai đã giành được các chứng chỉ Role-based và Specialty có thể gia hạn miễn phí hàng năm bằng cách vượt qua bài đánh giá trực tuyến trên Microsoft Learn. Điều này có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào trong vòng sáu tháng trước khi chứng nhận hết hạn. Khi người học vượt qua kỳ đánh giá gia hạn, chứng chỉ của họ sẽ được gia hạn thêm một năm kể từ ngày hết hạn hiện tại.

Việc chuyển sang xác nhận các kỹ năng hàng năm — thay vì hai năm một lần — giúp điều chỉnh Chứng chỉ Microsoft với vai trò công việc đang phát triển và kỹ năng theo yêu cầu do tốc độ thay đổi nhanh chóng của công nghệ đám mây. Cách tiếp cận mới này nhằm cho phép các chuyên gia công nghệ chứng minh rằng kỹ năng của họ phù hợp với thị trường và giúp họ cập nhật công nghệ đang phát triển, đồng thời giảm bớt căng thẳng, phức tạp và chi phí duy trì chứng nhận đang hoạt động.

Nguồn: techcommunity.microsoft.com