GIA HẠN CÁC CHỨNG CHỈ MICROSOFT MIỄN PHÍ VỚI 03 BƯỚC

11/22/2022

Gia hạn miễn phí

Để gia hạn chứng chỉ Microsoft, bạn cần đảm bảo bạn vượt qua bài đánh giá trực tuyến trước khi chứng nhận của bạn hết hạn trong vòng 06 tháng.

  • Các chứng chỉ áp dụng gia hạn: Microsoft Associate, Specialty & Expert.
  • Chứng chỉ Fundamentals không hết hạn.

Xem video hướng dẫn từng bước cách thức gia hạn miễn phí

 

 

Thời hạn gia hạn sáu tháng

Bạn có thể thực hiện bài đánh giá gia hạn bất kỳ lúc nào trong thời hạn sáu tháng để đủ điều kiện, thông qua Microsoft Learn. Sau khi bạn vượt qua, chứng chỉ của bạn sẽ được gia hạn một năm kể từ ngày hết hạn.

Các bài đánh giá ngắn và không cần đến trung tâm thi

Các bài đánh giá tập trung vào các bản cập nhật công nghệ và ngành gần đây, vì vậy sẽ ngắn hơn các bài thi gốc. Bạn có thể thực hiện bài đánh giá nhiều lần miễn là bạn vượt qua trước khi chứng chỉ của bạn hết hạn.

Một số thay đổi đáng chú ý về thời hạn chứng chỉ Microsoft

Trước đây, các chứng chỉ chuyên môn và dựa trên các vị trí công việc cụ thể của Microsoft hết hạn sau hai năm. Sau đó, bạn sẽ phải làm lại các bài kiểm tra để được chứng nhận lại.

Hiện tại, các chứng chỉ có giá trị trong một năm nhưng bạn có thể gia hạn trực tuyến miễn phí.

Khi bạn gia hạn chứng chỉ trong thời hạn gia hạn sáu tháng, hiệu lực của chứng chỉ sẽ được gia hạn một năm kể từ ngày hết hạn đầu tiên.

Nguồn: https://learn.microsoft.com

Trung tâm thi Tân Đức