Microsoft Azure Women in AI Program

4/2/2021

KHÓA ĐÀO TẠO 1 NGÀY

     28/5 hoặc 2/6 hoặc 12/6 vào lúc 9:00 – 17:00

THÔNG TIN VỀ SỰ KIỆN

Thu hẹp khoảng cách Giới trong AI

Có một sự thật rằng: phần lớn nam giới thống trị lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Theo nghiên cứu gần đây của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và LinkedIn, chỉ 22% công việc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo do phụ nữ đảm nhiệm, thậm chí còn ít hơn những người nắm giữ vai trò cấp cao.

Trí tuệ nhân tạo sẽ định hình lại mọi ngóc cạnh trong cuộc sống của chúng ta trong những năm tới — từ chăm sóc sức khỏe đến tài chính, từ giáo dục đến chính phủ. Do đó, điều đáng lo ngại là những người xây dựng công nghệ này không đại diện đầy đủ cho xã hội.

Theo Jennifer Chayes, Giám đốc điều hành của Microsoft Research New England, NYC và Montreal, “Để có được lực lượng lao động đa dạng hơn trong lĩnh vực AI, chúng tôi cần tăng cường quy trình, tuyển dụng thêm phụ nữ và người thiểu số vào các vị trí AI và tạo ra một môi trường cho họ có cơ hội được phát triển”. Công nghệ có thể mang lại lợi ích hoặc gây tổn hại cho con người, vì vậy việc sử dụng công nghệ là trách nhiệm của toàn nhân loại.

Khóa đào tạo được tài trợ bởi Microsoft và miễn phí dành cho Phụ nữ muốn chứng nhận và làm việc trong lĩnh vực AI, lệ phí thi 55 USD sẽ được hoàn trả 15USD khi vượt qua kỳ thi thành công.

Đăng ký miễn phí dành cho Women Data Scientist

Khóa học này giới thiệu các khái niệm cơ bản liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và các dịch vụ trong Microsoft Azure có thể được sử dụng để tạo ra các giải pháp AI. Khóa học không được thiết kế để dạy sinh viên trở thành professional data scientists hoặc software developers mà nhằm mục đích nâng cao nhận thức về khối lượng công việc phổ biến của AI và khả năng xác định các dịch vụ Azure để hỗ trợ. Khóa học được thiết kế như một trải nghiệm học tập kết hợp kết hợp đào tạo do giảng viên hướng dẫn với tài liệu trực tuyến trên nền tảng Microsoft Learn (https://azure.com/learn). Các bài tập thực hành trong khóa học dựa trên module Learn và học viên được khuyến khích sử dụng nội dung trên Learn làm tài liệu tham khảo để củng cố những gì học được trong lớp và khám phá các chủ đề chuyên sâu hơn.

Điều kiện tiên quyết

Kiến thức cơ bản về các khái niệm machine learning (ML) và trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như các dịch vụ Microsoft Azure liên quan. Khóa đào tạo này dành cho các ứng viên có cả kiến thức về technical và non-technical.

Lợi ích chứng nhận AI-900

 • Các ứng viên sẽ được khám phá một lượng lớn kiến thức về Trí tuệ nhân tạo và khả năng xác định các dịch vụ Microsoft Azure để hỗ trợ.
 • Phát triển sự nghiệp của bạn với tư cách là Azure Data Scientist Associate hoặc Azure AI Engineer Associate với kiến thức cơ bản về chứng chỉ Microsoft Azure AI Fundamentals.
 • Thị trường CNTT tràn ngập việc làm cho những người làm việc với dữ liệu và sử dụng Microsoft Azure Services. Các ứng viên có phù hiệu chứng nhận của Microsoft trong CV sẽ là một lợi thế rất lớn. Chứng nhận là một cách nhanh chóng để cho người khác biết rằng các kỹ năng của bạn đã được xác nhận.

Course outline

Module 1: Introduction to AI

In this module, you'll learn about common uses of artificial intelligence (AI), and the different types of workload associated with AI. You'll then explore considerations and principles for responsible AI development.

Lessons

 • Artificial Intelligence in Azure
 • Responsible AI

After completing this module you will be able to:

 • Describe Artificial Intelligence workloads and considerations

Module 2: Machine Learning

Machine learning is the foundation for modern AI solutions. In this module, you'll learn about some fundamental machine learning concepts, and how to use the Azure Machine Learning service to create and publish machine learning models.

Lessons

 • Introduction to Machine Learning
 • Azure Machine Learning

After completing this module you will be able to:

 • Describe fundamental principles of machine learning on Azure

Module 3: Computer Vision

Computer vision is the area of AI that deals with understanding the world visually, through images, video files, and cameras. In this module you'll explore multiple computer vision techniques and services.

Lessons

 • Computer Vision Concepts
 • Computer Vision in Azure

After completing this module you will be able to:

 • Describe features of computer vision workloads on Azure

Module 4: Natural Language Processing

This module describes scenarios for AI solutions that can process written and spoken language. You'll learn about Azure services that can be used to build solutions that analyze text, recognize and synthesize speech, translate between languages, and interpret commands

After completing this module you will be able to:

 • Describe features of Natural Language Processing (NLP) workloads on Azure

Module 5: Conversational AI

Conversational AI enables users to engage in a dialog with an AI agent, or bot, through communication channels such as email, webchat interfaces, social media, and others. This module describes some basic principles for working with bots and gives you an opportunity to create a bot that can respond intelligently to user questions.

Lessons

 • Conversational AI Concepts
 • Conversational AI in Azure

After completing this module you will be able to:

 • Describe features of conversational AI workloads on Azure

Register Now

Tham khảo nội dung khóa học AI-900T00-A: Microsoft Azure AI Fundamentals