Nâng cấp chứng chỉ Microsoft Certified: Azure Data Scientist Associate

1/11/2021

Bạn hãy thử đoán xem vai trò nào hot nhất trong môi trường CNTT có tốc độ phát triển nhanh như hiện nay? Nếu đáp án của bạn là đoán kỹ sư khoa học dữ liệu thì bạn đã đúng. Với nhu cầu lớn hiện tại, những chuyên gia này được trao quyền bởi AI, machine learning và khoa học dữ liệu. Một kỹ sư khoa học dữ liệu giúp tổ chức của họ hình dung và cung cấp sự đổi mới, cải thiện trải nghiệm của khách hàng, tăng doanh thu của công ty và dẫn đầu đối thủ cạnh tranh. Cụ thể, một kỹ sư khoa học dữ liệu thúc đẩy văn hóa hướng dữ liệu bằng cách sử dụng các thuật toán và phương pháp luận khoa học nghiêm ngặt để khám phá và giải quyết các vấn đề kinh doanh cũng như theo đuổi các cơ hội giúp đạt được mục tiêu của tổ chức.

Chứng chỉ Azure Data Scientist Associate xác nhận rằng bạn có chuyên môn về chủ đề triển khai và chạy khối lượng công việc machine learning trên Microsoft Azure. Bạn sẽ đạt được chứng chỉ khi vượt qua Exam DP-100: Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure.

Công việc của bạn bao gồm lập kế hoạch và tạo môi trường làm việc phù hợp cho khối lượng công việc khoa học dữ liệu trên Azure, đồng thời chạy các thử nghiệm dữ liệu và đào tạo các mô hình dự đoán. Ngoài ra, bạn quản lý, tối ưu hóa và triển khai các mô hình machine learning vào sản xuất.

Vậy bạn nên cần kiến thức và kinh nghiệm gì?

Là ứng cử viên cho chứng chỉ này, bạn phải có kiến thức và kinh nghiệm về khoa học dữ liệu và sử dụng Azure Machine Learning.

Để vạch ra hành trình của bạn, hãy làm theo trình tự trong đồ họa thông tin. Trước tiên, hãy quyết định xem đây có phải là chứng nhận phù hợp với bạn hay không.

Tiếp theo, để hiểu những gì bạn sẽ được đánh giá khi làm bài kiểm tra DP-100, hãy xem lại hướng dẫn đề cương kỹ năng trên trang kỳ thi.

Đăng ký đào tạo phù hợp với cách học và kinh nghiệm của bạn:

Sau đó, hãy chạy thử với Microsoft Official Practice Test for DP-100: Designing and Implementing a Data Science Solution on .... Tất cả các mục tiêu của bài kiểm tra đều được đề cập chuyên sâu, vì vậy bạn sẽ tìm thấy những gì bạn cần để sẵn sàng bất kỳ câu hỏi nào.

Bổ sung khóa đào tạo của bạn với các tài nguyên bổ sung, chẳng hạn như Microsoft Docs.

Lưu ý: Hãy nhớ rằng Chứng chỉ Microsoft đánh giá mức độ bạn áp dụng những gì bạn biết để giải quyết các thách thức kinh doanh thực tế. Các tài nguyên đào tạo rất hữu ích để củng cố kiến thức, nhưng bạn sẽ luôn cần kinh nghiệm trong vai trò và với nền tảng.

Nguồn: https://techcommunity.microsoft.com/