Nâng cấp chứng nhận Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert

2/22/2021

Làm cách nào các tổ chức ngày nay có thể cân bằng rủi ro, chi phí và khả năng trong khi vẫn tiếp tục mang lại giá trị kinh doanh? Đám mây có thể giải quyết tất cả những vấn đề này và nó đã thay đổi cách doanh nghiệp giải quyết các thách thức công nghệ của họ. Các kiến trúc sư giải pháp Microsoft Azure là chìa khóa để triển khai kiến trúc đám mây, sử dụng tài nguyên hiệu quả và duy trì bảo mật dù doanh nghiệp di chuyển hệ thống hiện có sang đám mây hay xây dựng một hệ thống mới.

Chứng chỉ Azure Solutions Architect Expert xác nhận bạn có những gì cần thiết để thiết kế và triển khai các giải pháp chạy trên Azure, bao gồm các khía cạnh như máy tính, mạng, lưu trữ và bảo mật. Bạn đạt được chứng chỉ này bằng cách vượt qua Exam AZ-303: Microsoft Azure Architect Technologies and Exam AZ-304: Microsoft Azure Architect Design.

Nếu nhiệm vụ của bạn bao gồm việc tư vấn cho các bên liên quan và chuyển các yêu cầu kinh doanh thành các giải pháp đám mây an toàn, có thể mở rộng và đáng tin cậy — đặc biệt nếu bạn hợp tác với quản trị viên đám mây, quản trị viên cơ sở dữ liệu đám mây và khách hàng để triển khai giải pháp — thì đây có thể là chứng chỉ phù hợp dành cho bạn.

Vậy bạn nên cần kiến thức và kinh nghiệm gì?

Là ứng cử viên cho chứng chỉ cấp chuyên gia này, kiến trúc sư giải pháp Azure có kỹ năng thiết kế các giải pháp end-to-end cho Azure, xem xét cơ sở hạ tầng, ứng dụng, dữ liệu, bảo mật, v.v. Vì đây là chứng chỉ toàn diện nhất nên nó phù hợp với các chuyên gia CNTT, nhà phát triển và chuyên gia dữ liệu. Nếu kinh nghiệm của bạn ở khía cạnh cơ sở hạ tầng, bạn có thể cần củng cố các ứng dụng và kỹ năng thiết kế và kiến trúc dữ liệu. Nếu bạn đến từ phía nhà phát triển, hãy nhớ củng cố kỹ năng quản trị Azure. Và tất cả các ứng viên cần phải là chuyên gia trong các quy trình DevOps.

Khi bạn đã có kỹ năng và tự tin vào nền tảng quản trị và nhà phát triển, hãy kết hợp chúng với kinh nghiệm và kiến thức nâng cao về hoạt động CNTT. Bao gồm mạng, ảo hóa, danh tính, bảo mật, tính liên tục của doanh nghiệp, khôi phục sau thảm họa, nền tảng dữ liệu, ngân sách và quản trị. Đồng thời, bạn nên biết cách quản lý các quyết định trong mỗi lĩnh vực ảnh hưởng đến một giải pháp tổng thể.

Bạn cần phải chuẩn bị những gì?

Hành trình trở thành Azure Solutions Architect Expert

Để vạch ra hành trình của bạn, hãy làm theo trình tự trong đồ họa thông tin. Đầu tiên, hãy quyết định xem đây có phải là chứng chỉ phù hợp với bạn hay không, sau đó đảm bảo rằng các kỹ năng quản trị và phát triển của bạn được cập nhật. Để hiểu những gì sẽ được kiểm tra khi làm Exam AZ-303 và Exam AZ-304, hãy xem hướng dẫn đề cương kỹ năng cho Exam AZ-303Exam AZ-304 trên các trang của kỳ thi.

Đăng ký đào tạo phù hợp với cách học và kinh nghiệm của bạn:

  • Để đào tạo trực tuyến, hãy chọn các lộ trình học tập được sắp xếp trên Microsoft Learn.
  • Nếu bạn muốn học từ một người hướng dẫn, hãy chọn chương trình đào tạo do người hướng dẫn từ Microsoft Learning Partner.

Sau đó, hãy chạy thử Microsoft Official Practice Test for AZ-303: Microsoft Azure Architect TechnologiesMicrosoft Official Practice Test for AZ-304: Microsoft Azure Architect Design. Tất cả các mục tiêu của kỳ thi đều được đề cập chuyên sâu, vì vậy bạn sẽ tìm thấy những gì cần thiết để chuẩn bị cho bất kỳ câu hỏi nào.

Bổ sung khóa đào tạo với các tài nguyên bổ sung, như Microsoft Docs hoặc Azure Architecture Center.

Hãy luôn cập nhật chứng nhận của bạn

Nếu bạn đã giành được chứng chỉ Azure Solutions Architect Expert nhưng chứng chỉ này sắp hết hạn trong tương lai gần, thì chúng tôi có tin vui dành cho bạn. Bạn sẽ sớm có thể gia hạn chứng chỉ hiện tại của mình bằng cách vượt qua bài đánh giá gia hạn miễn phí trên Microsoft Learn — bất kỳ lúc nào trong vòng sáu tháng trước khi chứng chỉ của bạn hết hạn.

Nguồn: Techcommunity.microsoft.com