Task Manager trên Windows 11 đang có một hộp tìm kiếm để giúp bạn tìm thấy các ứng dụng hoạt động sai

11/11/2022

Microsoft đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống lọc và tìm kiếm mới cho Task Manager trên Windows 11, cho phép người dùng Windows dễ dàng tìm kiếm ứng dụng hoạt động sai và kết thúc quy trình hoặc nhanh chóng tạo tệp kết xuất, bật chế độ hiệu quả, v.v.

Đây là yêu cầu tính năng hàng đầu từ người dùng của để lọc / tìm kiếm các quy trình, nhóm Windows Insider giải thích: “Bạn có thể lọc bằng cách sử dụng tên nhị phân, PID hoặc tên nhà xuất bản.Thuật toán bộ lọc đối sánh từ khóa ngữ cảnh với tất cả các kết quả phù hợp có thể có và hiển thị chúng trên trang hiện tại ”.

Bạn sẽ có thể sử dụng phím tắt alt + F để chuyển đến hộp bộ lọc trong Task Manager và kết quả sẽ được lọc thành các quy trình đơn lẻ hoặc nhóm mà bạn có thể theo dõi hoặc thực hiện hành động.

Bên cạnh chức năng tìm kiếm và bộ lọc mới, Microsoft cũng bổ sung khả năng chọn giữa các chủ đề sáng hoặc tối trong Task Manager. Các chủ đề cũng sẽ được áp dụng đầy đủ trong Task Manager, với một số cập nhật cho giao diện người dùng của nó để phù hợp hơn với công việc Fluent tổng thể của Microsoft.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Microsoft đang cải thiện chế độ hiệu quả trong Task Manager. Chế độ này được sử dụng để đặt quy trình ở mức độ ưu tiên thấp hơn hoặc cải thiện hiệu quả sử dụng điện và sẽ dễ dàng hơn nếu chọn không tham gia hộp thoại xác nhận.

 

Nguồn: https://www.theverge.com