Tìm hiểu về Microsoft Power BI Copilot

9/6/2023

Power BI Copilot là gì?

Power BI Copilot là một tính năng nâng cao của Microsoft Power BI sử dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao khả năng phân tích dữ liệu, đồng thời giúp dữ liệu trở nên dễ tiếp cận và hiệu quả hơn. Nó hoạt động như một trợ lý thông minh và giúp người dùng điều hướng qua dữ liệu phức tạp, diễn giải các mẫu và tạo ra thông tin chi tiết.

Với Copilot, bạn có thể:

  • Tạo và điều chỉnh báo cáo Power BI cũng như thu thập thông tin chi tiết trong vài phút
  • Tạo và tinh chỉnh các hàm DAX
  • Đặt câu hỏi về dữ liệu của bạn
  • Tạo bản tóm tắt tường thuật

Một số tính năng chính bao gồm:

  • Tạo báo cáo tự động: Copilot có thể tự động tạo các bảng thông tin, tường thuật dữ liệu và các yếu tố tương tác được thiết kế tốt, giúp giảm thời gian và công sức tạo báo cáo thủ công.
  • Giao diện ngôn ngữ đàm thoại: Bạn có thể mô tả các yêu cầu và truy vấn dữ liệu của mình bằng ngôn ngữ đàm thoại đơn giản, giúp tương tác với dữ liệu của mình và thu được thông tin chi tiết dễ dàng hơn.
  • Phân tích thời gian thực: Người dùng Power BI có thể khai thác khả năng phân tích thời gian thực của Copilot để trực quan hóa dữ liệu và phản ứng nhanh chóng với những thay đổi và xu hướng.

Một số lợi ích bao gồm:

  • Thông tin chi tiết nhanh hơn: Với sự trợ giúp của AI tổng hợp, Copilot cho phép bạn nhanh chóng khám phá những thông tin chi tiết có giá trị từ dữ liệu của mình, tiết kiệm thời gian và tài nguyên.
  • Dễ sử dụng: Giao diện ngôn ngữ đàm thoại giúp người dùng doanh nghiệp có trình độ chuyên môn kỹ thuật khác nhau dễ dàng tương tác hiệu quả với dữ liệu.
  • Giảm thời gian: Sử dụng Copilot trong Power Automate có thể giảm thời gian phát triển quy trình công việc và tăng hiệu quả cho tổ chức của bạn.

Việc sử dụng các tính năng của Power BI Copilot cho phép bạn khám phá những hiểu biết sâu sắc có ý nghĩa từ dữ liệu của mình một cách hiệu quả hơn và đưa ra quyết định sáng suốt cho tổ chức của bạn.

Cách sử dụng Copilot trong Power BI (theo các bước đơn giản)

Bước 1: Mở Power BI.

Bước 2: Nhập câu hỏi về dữ liệu của bạn vào tab Copilot trên màn hình. Ví dụ: bạn có thể yêu cầu nó tạo báo cáo tài chính hoặc chọn từ các ý tưởng mà Copilot đã tự động tạo cho bạn.

Bước 3: Ngồi lại và thư giãn khi Copilot sàng lọc dữ liệu của bạn và phân tích dữ liệu đó để tìm ra câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm.

Bước 4: Copilot nỗ lực hơn nữa và tập hợp một báo cáo trực quan ấn tượng, chuyển đổi hiệu quả dữ liệu phức tạp thành thông tin chi tiết dễ hiểu và có thể hành động.

Bước 5: Đi sâu hơn nữa vào dữ liệu của bạn bằng cách đặt câu hỏi, tạo bản tóm tắt để chia sẻ với các bên liên quan, v.v.

[Lưu ý: Hiện tại, Copilot trong Power BI hiện đang ở chế độ xem trước].

 

Nguồn: Microsoft